رمزگذاری SSL قوی با گواهینامه های DigiCert

DigiCert به دلیل ارائه محصولات مورد استفاده برای ایمن سازی تجارت الکترونیک و ارتباطات از طریق اینترانت، اکسترانت و وب مشهور است. 80٪ از Forbes Global 2000 و 97٪ از بزرگترین بانک های جهان توسط گواهی نامه های EV و OV صادر شده توسط DigiCert تضمین می شوند.

Secure Site


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
1,169,385 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
14,032,620 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,169,385 تومان
Secure Site EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
2,843,999 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
34,127,982 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,843,999 تومان
Secure Site Pro


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
2,749,635 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
32,995,620 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,749,635 تومان
Secure Site Pro EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
4,243,649 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
50,923,782 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,243,649 تومان