رمزگذاری SSL قوی با گواهینامه های DigiCert

DigiCert به دلیل ارائه محصولات مورد استفاده برای ایمن سازی تجارت الکترونیک و ارتباطات از طریق اینترانت، اکسترانت و وب مشهور است. 80٪ از Forbes Global 2000 و 97٪ از بزرگترین بانک های جهان توسط گواهی نامه های EV و OV صادر شده توسط DigiCert تضمین می شوند.

Secure Site


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
1,346,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,161,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,346,800 تومان
Secure Site EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
3,275,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
39,305,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 3,275,480 تومان
Secure Site Pro


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
3,166,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
38,001,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 3,166,800 تومان
Secure Site Pro EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
4,887,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
58,649,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,887,480 تومان