رمزگذاری SSL قوی با گواهینامه های DigiCert

DigiCert به دلیل ارائه محصولات مورد استفاده برای ایمن سازی تجارت الکترونیک و ارتباطات از طریق اینترانت، اکسترانت و وب مشهور است. 80٪ از Forbes Global 2000 و 97٪ از بزرگترین بانک های جهان توسط گواهی نامه های EV و OV صادر شده توسط DigiCert تضمین می شوند.

Secure Site


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
1,735,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
20,823,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,735,300 تومان
Secure Site EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
4,220,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
50,643,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,220,330 تومان
Secure Site Pro


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
4,080,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
48,963,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 4,080,300 تومان
Secure Site Pro EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
6,297,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
75,567,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 6,297,330 تومان