رمزگذاری SSL قوی با گواهینامه های DigiCert

DigiCert به دلیل ارائه محصولات مورد استفاده برای ایمن سازی تجارت الکترونیک و ارتباطات از طریق اینترانت، اکسترانت و وب مشهور است. 80٪ از Forbes Global 2000 و 97٪ از بزرگترین بانک های جهان توسط گواهی نامه های EV و OV صادر شده توسط DigiCert تضمین می شوند.

Secure Site


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
934,990 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,219,880 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 934,990 تومان
Secure Site EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
2,273,939 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
27,287,268 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,273,939 تومان
Secure Site Pro


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
2,198,490 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
26,381,880 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,198,490 تومان
Secure Site Pro EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
3,393,039 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
40,716,468 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 3,393,039 تومان