ایمنی در وب با گواهینامه Sectigo

محصولات Sectigo SSL را به مشتریان خود ارائه دهید تا اعتماد کاربر نهایی و نرخ تراکنش را افزایش دهید. گواهی‌های دیجیتال Sectigo به دلیل قیمت‌های مناسب، حفاظت SSL قابل اعتماد و سازگاری 99.3% مرورگر برجسته هستند.

Essential SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
58,244 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
698,922 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 58,244 تومان
Positive SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
40,184 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
482,202 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 40,184 تومان
Instant SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
112,424 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,349,082 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 112,424 تومان
DV SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
270,449 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,245,382 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 270,449 تومان
Instant SSL Premium


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
283,994 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,407,922 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 283,994 تومان
Essential SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
405,899 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,870,782 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 405,899 تومان
EV SSL


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
451,049 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,412,582 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 451,049 تومان
Premium SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
812,249 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
9,746,982 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 812,249 تومان
DV SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
947,699 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,372,382 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 947,699 تومان