ایمنی در وب با گواهینامه Sectigo

محصولات Sectigo SSL را به مشتریان خود ارائه دهید تا اعتماد کاربر نهایی و نرخ تراکنش را افزایش دهید. گواهی‌های دیجیتال Sectigo به دلیل قیمت‌های مناسب، حفاظت SSL قابل اعتماد و سازگاری 99.3% مرورگر برجسته هستند.

Essential SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
46,569 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
558,828 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 46,569 تومان
Positive SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
32,129 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
385,548 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 32,129 تومان
Instant SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
89,889 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,078,668 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 89,889 تومان
DV SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
216,239 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,594,868 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 216,239 تومان
Instant SSL Premium


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
227,069 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,724,828 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 227,069 تومان
Essential SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
324,539 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,894,468 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 324,539 تومان
EV SSL


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
360,639 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,327,668 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 360,639 تومان
Premium SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
649,439 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,793,268 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 649,439 تومان
DV SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
757,739 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
9,092,868 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 757,739 تومان