ایمنی در وب با گواهینامه Sectigo

محصولات Sectigo SSL را به مشتریان خود ارائه دهید تا اعتماد کاربر نهایی و نرخ تراکنش را افزایش دهید. گواهی‌های دیجیتال Sectigo به دلیل قیمت‌های مناسب، حفاظت SSL قابل اعتماد و سازگاری 99.3% مرورگر برجسته هستند.

Essential SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
67,080 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
804,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 67,080 تومان
Positive SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
46,280 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
555,360 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 46,280 تومان
Instant SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
129,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,553,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 129,480 تومان
DV SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
311,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,737,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 311,480 تومان
Instant SSL Premium


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
327,080 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,924,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 327,080 تومان
Essential SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
467,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,609,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 467,480 تومان
EV SSL


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
519,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
6,233,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 519,480 تومان
Premium SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
935,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
11,225,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 935,480 تومان
DV SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,091,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
13,097,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,091,480 تومان