ایمنی در وب با گواهینامه Sectigo

محصولات Sectigo SSL را به مشتریان خود ارائه دهید تا اعتماد کاربر نهایی و نرخ تراکنش را افزایش دهید. گواهی‌های دیجیتال Sectigo به دلیل قیمت‌های مناسب، حفاظت SSL قابل اعتماد و سازگاری 99.3% مرورگر برجسته هستند.

Essential SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
86,430 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,037,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 86,430 تومان
Positive SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
59,630 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
715,560 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 59,630 تومان
Instant SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
166,830 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,001,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 166,830 تومان
DV SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
401,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,815,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 401,330 تومان
Instant SSL Premium


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
421,430 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,057,160 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 421,430 تومان
Essential SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
602,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,227,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 602,330 تومان
EV SSL


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
669,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
8,031,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 669,330 تومان
Premium SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,205,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
14,463,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,205,330 تومان
DV SSL Wildcard


 • domain validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,406,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,875,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,406,330 تومان