گواهینامه های SSL مقرون به صرفه از Trustwave

Trustwave SSL به شرکت ها در هر اندازه کمک می کند تا هزینه های SSL را کاهش دهند و در عین حال سطح بالایی از اعتماد و امنیت را حفظ کنند.

Domain vetted SSL


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
53,789 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
645,468 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 53,789 تومان
Premium SSL


 • organization validation
 • no wildcard
 • no additional domains
321,290 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,855,480 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 321,290 تومان
Premium SSL EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • no additional domains
465,690 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,588,280 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 465,690 تومان
Premium SSL SAN Package


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
790,590 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
9,487,080 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 790,590 تومان
Premium SSL Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,043,290 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
12,519,480 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,043,290 تومان
Premium SSL EV SAN Package


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 5 additional domains
1,115,490 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
13,385,880 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,115,490 تومان