گواهینامه های دیجیتال SSL قابل اعتماد از Thawte

گواهینامه های SSL از Thawte توسط مرجع صدور گواهی DigiCert صادر می شود. آنها احراز هویت و رمزگذاری قوی را ارائه می دهند و اطمینان می دهند که داده ها و تراکنش های مشتریان شما ایمن هستند. تمام محصولات Thawte دارای مهر سایت مورد اعتماد Thawte است که یک علامت اعتماد شناخته شده جهانی است.

SSL 123


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
233,830 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,805,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 233,830 تومان
SSL Webserver


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
495,130 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,941,560 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 495,130 تومان
SSL Webserver EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
803,330 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
9,639,960 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 803,330 تومان
SSL Webserver Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
2,003,300 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
24,039,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 2,003,300 تومان