گواهینامه های دیجیتال SSL قابل اعتماد از Thawte

گواهینامه های SSL از Thawte توسط مرجع صدور گواهی DigiCert صادر می شود. آنها احراز هویت و رمزگذاری قوی را ارائه می دهند و اطمینان می دهند که داده ها و تراکنش های مشتریان شما ایمن هستند. تمام محصولات Thawte دارای مهر سایت مورد اعتماد Thawte است که یک علامت اعتماد شناخته شده جهانی است.

SSL 123


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
184,970 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,219,640 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 184,970 تومان
SSL Webserver


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
391,670 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,700,040 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 391,670 تومان
SSL Webserver EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
635,470 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,625,640 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 635,470 تومان
SSL Webserver Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,584,700 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
19,016,400 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,584,700 تومان