گواهینامه های دیجیتال SSL قابل اعتماد از Thawte

گواهینامه های SSL از Thawte توسط مرجع صدور گواهی DigiCert صادر می شود. آنها احراز هویت و رمزگذاری قوی را ارائه می دهند و اطمینان می دهند که داده ها و تراکنش های مشتریان شما ایمن هستند. تمام محصولات Thawte دارای مهر سایت مورد اعتماد Thawte است که یک علامت اعتماد شناخته شده جهانی است.

SSL 123


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
181,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
2,177,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 181,480 تومان
SSL Webserver


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
384,280 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,611,360 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 384,280 تومان
SSL Webserver EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
623,480 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
7,481,760 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 623,480 تومان
SSL Webserver Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,554,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
18,657,600 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,554,800 تومان