گواهینامه های دیجیتال SSL قابل اعتماد از Thawte

گواهینامه های SSL از Thawte توسط مرجع صدور گواهی DigiCert صادر می شود. آنها احراز هویت و رمزگذاری قوی را ارائه می دهند و اطمینان می دهند که داده ها و تراکنش های مشتریان شما ایمن هستند. تمام محصولات Thawte دارای مهر سایت مورد اعتماد Thawte است که یک علامت اعتماد شناخته شده جهانی است.

SSL 123


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
125,989 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,511,868 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 125,989 تومان
SSL Webserver


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
266,779 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
3,201,348 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 266,779 تومان
SSL Webserver EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
432,839 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
5,194,068 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 432,839 تومان
SSL Webserver Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,079,390 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
12,952,680 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,079,390 تومان