گواهینامه های دیجیتال SSL قابل اعتماد از Thawte

گواهینامه های SSL از Thawte توسط مرجع صدور گواهی DigiCert صادر می شود. آنها احراز هویت و رمزگذاری قوی را ارائه می دهند و اطمینان می دهند که داده ها و تراکنش های مشتریان شما ایمن هستند. تمام محصولات Thawte دارای مهر سایت مورد اعتماد Thawte است که یک علامت اعتماد شناخته شده جهانی است.

SSL 123


 • domain validation
 • no wildcard
 • no additional domains
157,574 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
1,890,882 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 157,574 تومان
SSL Webserver


 • organization validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
333,659 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
4,003,902 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 333,659 تومان
SSL Webserver EV


 • extended validation
 • no wildcard
 • up to 24 additional domains
541,349 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
6,496,182 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 541,349 تومان
SSL Webserver Wildcard


 • organization validation
 • included wildcard
 • no additional domains
1,349,985 تومان
ماهانه
سفارش دهید

هزینه/دوره:
16,199,820 تومان
یک ساله
(قیمت هر ماه) - 1,349,985 تومان